معرفی پزشکان

متخصصین ارتوپدی

  دکتربهروز ساتلیخ محمدی  آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه دلگشا ساختمان پزشکان بزرگمهر  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۲۲۲۳۵ دکتر میکائیل جعفربای آدرس مطب : خیابن دارایی غربی ساختمان پزشکان دکتر آقچه لی  تلفن : ۰۱۷۳۳۲۲۴۴۴۲  دکتر مجید توکلی آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی ساختمان پززشکان صدرا تلفن مطب : [...]

متخصصین چشم

  دکتر محمد مهدی زمانی  آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی روبروی بیمارستان طالقانی ساختمان سینا  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۲۰۸۱۱ دکتر عبدالفاتاح ناجی آدرس مطب : خیباان دارائی غربی ساختمان پزشکان دکتر آقچه لی  تلفن : ۰۱۷۳۳۲۲۸۵۶۱ دکتر مسعود جهانی  آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی ساختمان پززشکان بزرگمهر  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۳۲۶۳۰  

متخصصین گوش – حلق – بینی

  دکتر عبدالمجید قجقی آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی ساختمان پزشکان دککتر مزیدی  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۴۷۷۵ دکتر ابراهیم ابولقاسمی  آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه خیام ساختمان صدرا  تلفن : ۰۱۷۳۳۲۲۸۵۶۱  

متخصصین قلب و عروق

  دکتر بهرام مینا آدرس مطب : خیابان حافظ جنوبی کوچه جواد الائمه  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۲۷۵۶۰ دکتر نادر صوفی زاده آدرس مطب : خیابان ظالقانی شرقی ساختمان پزشکان دکتر ایری  تلفن : ۰۱۷۳۳۲۳۲۱۱۷ دکتر لطیفه نفسی  آدرس مطب: خیابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه دلگشا جنب کلانتری ۱۲ ساختمان بزرگمهر  تلفن مطب [...]

متخصصین جراحی عمومی

  دکتر سلیمان علاقی آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی بعد از چهارراه خیام ساختمان پزشکان دکتر علاقی  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۹۷۷۷ دکتر عبدالحمید سارلی  آدرس مطب : خیابان طالقانی شرقی، ساختمان پزشکان دکتر پورقاز  تلفن مطب : ۰۱۷۳۳۲۲۵۷۹۱