آموزش

کلاس بارداری

بسیاری از خانم‌ها، مراقبت‌های بارداری را از مادر یا یکی از بستگان نزدیک یاد می‌گیرند که قبلاً تجربۀ زایمان داشته است. آموزش‌های مادربزرگ‌ها بسیار خیرخواهانه است، اما باید توجه داشت که گاهی خرافات و عقاید اشتباه با این آموزش‌ها ترکیب می‌شود و از طرفی، [...]

مسیر اجرایی بیمار در زمان پذیرش و ترخیص

مسیر اجرایی برای بیمار در زمان پذیرش  بیمار به بخش مراجعه می کند (بیماران جراحی به بخش جراحی، بیماران تحت نظر به بخش داخلی، اطفال، CCU و بیماران زنان، زایمان به بخش زنان) و دستور بستری خود را به مسئول شیفت ارائه می دهد. پس از [...]

شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار

شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارامروزه یکی از دغذغه های بزرگ مدیران در مراکز تامین کننده خدمات سلامت ، مخاطراتی است که در زمان اجرای برنامه های درمانی بیماران را تهدید نموده و ممکن است عوارض غیرقابل جبرانی را ایجاد نمایند . در این راستا [...]

کتابچه راهنمای مراجعین به بیمارستان برزویه

مدیریت بیمارستان برزویه شهرستان گنبدکاووس در راستای ارتقای سطح کیفی بیمارستان، کتابچه راهنمای مراجعین  را تهیه و به چاپ رسانیده است، وامید است ﺍﻳﻦ کتابچه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. برای دانلود و مشاهده [...]

بنياد سه گانه ايمنی بيمار

بنیاد سه گانه ایمنی بیمار

بنیاد سه گانه ایمنی بیمار علیرغم این مسئله که بیمار با هدف « بهبودی ودرمان بیماری» خود به مرکز مراقبت بالینی مراجعه می کند وتیم های مراقبتی نیز درطول ارائه خدمات بالینی به بیمار هدفی غیر از این ندارند ،اما درمواردی نتیجه ی عکس حاصل [...]

مدیریت بحران

تعریف بحران: به حادثه ای که بطور طبیعی و یا بوسیله بشر بطور ناگهانی و یا بصورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید و جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد بحران [...]