چشم انداز

بیمارستان برزویه گنبد در نظر دارد با ارائه خدمات درمانی با کیفیت برتر و جامع، بعنوان یکی از پنج بیمارستان خصوصی برترشمال کشور(استان های گلستان، مازندران و گیلان) شناخته شده و نیازهای خدمات درمانی مردم منطقه را با بهره گیری از کلیه منابع موجود و در دسترس به بهترین صورت ممکن، عملی سازد. این امر اقدامی در جهت حصول به جامعه ای سالم تر و محیطی سرشار از سلامت خواهد بود.