بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU)

الهه نیرومند - کارشناس پرستاری

مسئول بخشبخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU):
تلفن:
موقعیت:
تعداد تخت: ۳
شرح:

پزشکان سهامدار

نادر صوفی زاده

فوق تخصص قلب-بورد ناسیونال

پزشکان مهمانمحمد شادمند

متخصص قلب و عروق

سید حسین سجادیان

متخصص قلب و عروق

لطیفه نفسی

متخصص قلب و عروق

بهرام مینا

متخصص قلب و عروق