بخش جراحی

گل ناز امان پور - کارشناس پرستاری

مسئول بخش

بخش جراحی:
تلفن:
موقعیت:
تعداد تخت: ۲۶ تخت بستری
شرح:

پزشکان سهامدار

عبدالقدیر پورقاز

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

عبدالمجید قجقی

متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سرو گردن

سید عبدالفتاح ناجی

جراح و متخصص چشم

پروین علیزاده

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

رمضان بیانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

سعادت فاتحی

جراح و متخصص ارتوپدی

مسعود جهانی

جراح و متخصص چشم

آتسا مجاهدیه

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

محمدعلی مزیدی

متخصص جراحی عمومی

بی بی فاطمه جهانی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازائی

حمید دهخدا

جراح و متخصص چشم

ابوالقاسم ابراهیمی

متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سرو گردن

سلیمان علاقی

متخصص جراحی عمومی

حمید سارلی

متخصص جراحی عمومی

عبدالغفور طریک

متخصص اورولوژی

بهروز ساتلیخ محمدی

جراح و متخصص ارتوپدی

پزشکان مهمان

کمال چوگان

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

زهرا کریمی

متخصص گوش، حلق و بینی و جراح سرو گردن

محمد صادقیان

جراح و متخصص ارتوپدی

مجید توکلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

میکائیل جعفربای

جراح و متخصص ارتوپدی

سعید آرین

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات