بخش اطفال

نسرین عجم

سرپرستار

دکتر سید مجید حسینی

رئیس بخش

بخش اطفال:
تلفن: ۰۱۷۳۳۲۲۷۱۶۰ داخلی ۱۱۸
موقعیت: طبقه همکف
تعداد تخت: ۲۱ تخت بستری
شرح: بیماران بستری در بخش اطفال ، مبتلایان به تب ، زردی ، عفونت ، اسهال و استفراغ می باشند.

پزشکان سهامدار

نوشفر نیکزاد

متخصص کودکان و نوزادان

محمدمهدی عباسی

متخصص کودکان و نوزادان

احمد میلان

متخصص کودکان و نوزادان

مجید حسینی بای

متخصص کودکان و نوزادان

پزشکان مهمان

رضا موسی دوست

متخصص کودکان و نوزادان

مهدی طریقتی

متخصص کودکان و نوزادان - فوق تخصص نوزادان

مهری آنه مِنگلی

فوق تخصص نوزادان

حسین میرویسی

متخصص کودکان و نوزادان

فاطمه تسلیمی

متخصص کودکان و نوزادان

بهزاد پاچناری

متخصص کودکان و نوزادان

مجتبی دیبایی نیا

متخصص کودکان و نوزادان - فوق تخصص کلیه کودکان