اتاق عمل

بیهوشی و اتاق عمل:
تلفن:
موقعیت:
تعداد تخت: ۵ تخت
شرح: مجهز به دستگاه پیشرفته فیکو، لاپاراسکوپ، سنگ شکن، فلوروسکوپی (C-Arm) پیشرفته، آرتروسکوپ و …

پزشکان سهامدار

عبدالحمید پالیده

متخصص بیهوشی

عبدالعظیم مامی زاده

متخصص بیهوشی

عبدالرحمان توقیقی راد

متخصص بیهوشی

عبدالسلام شیخی

متخصص بیهوشی

پزشکان مهمان

غلامرضا صابری

متخصص بیهوشی